Opgaver & Ydelser

KDT Regnskab


Bogholderi-, regnskabs- & administrationsopgaver

Telefon 40 79 70 15Opgaver & Ydelser

 

KDT Regnskab kan hjælpe med alle opgaver,

store som små, i bogholderiet, økonomiafdelingen,

administrationen og/eller personaleafdelingen.


Opgaverne kan være daglig bogføring,

finans/debitor/kreditor/lager/sag, fakturering, afstemninger,

lønningsbogholderi, moms, anlægsaktiver, budgetter,

likviditetsstyring, månedsrapportering, årsregnskab,

Intrastat/DS statistik, IT-systemer og -implementering,

kontakt til banker, offentlige myndigheder, advokater og

revisor, kunde-, leverandør- og personalekontrakter samt

personaleadministration.


Arbejdet udføres hos KDT Regnskab eller hos kunden.KDT Regnskab v/Karin Dederding Thing

Askjærvej 2, 7250 Hejnsvig - CVR 31406501 - Telefon 40 79 70 15 - Mail info@kdt-regnskab.dk